CM to flag-off Dharm Yatra organized to mark Mahavir Jayanti from Kisan Chok, Rajkot

CM to flag-off Dharm Yatra organized to mark Mahavir Jayanti from Kisan Chok, Rajkot