CM to inaugurate 5-day Shashtipurti Mahotsav of Pu.Bhaishri Rameshbhai Oza at Gujarat University Convention Hall, Ahmedabad

CM to inaugurate 5-day Shashtipurti Mahotsav of Pu.Bhaishri Rameshbhai Oza at Gujarat University Convention Hall, Ahmedabad