GUJ CM SHRI VIJAYBHAI RUPANI INAUGURATED SHRI MORARJI DESAI COMMUNITY HALL AT VALSAD