17th edition of Shala Praveshotsav from Memadpura primary school, Banaskantha