Art of Living founder Shri Shri Ravi Sankar ji meets Guj CM Shri Vijay bhai Rupani