Guj CM attended Shri Savgun Shreshtha Shikshak Award function