Guj CM inaugurates Ashabhai Purushottamdas Amin Arogyadham