Guj CM Shri Vijay bhai Rupani attended ‘Khedut ane Sahakar Sammelan’ at Ahmedabad