Guj CM Shri Vijay bhai Rupani visit B.O.P Soldier at Lakhpat, Kutch