Guj CM Shri Vijay Rupani meets Women’s Safety workers at Vidhansabha, Gandhinagar