Guj CM Shri Vijaybhai Rupani dedicates newly-built police station at hadamtala