Guj CM Shri Vijaybhai Rupani dedicates various development works at Junagadh