Guj CM Shri Vijaybhai Rupani launches Sujalam Sufalam yojan at Morbi