Guj CM Shri Vijaybhai Rupani Started Shala Praveshotsav at Dang, Saputara