Guj CM Vijaybhai Rupani Digitally inaugurated Shri Mahvir Jain Vidhyalay at Ahmedabad