Guj CM Vijaybhai Rupani Inaugurated PLAST INDIA 2018 at Gandhinagar