Guj CM Vijaybhai Rupani visited Wildlife Care Center for Kruna Abhiyan 2020 at Ahmedabad