Gujarat Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani attended Shala Praveshotsav at Patan