Gujarat CM at Faag Mahotsav organized by Rajasthan Yuva Manch, Pratap Sena, hails