Gujarat CM visits Jai Ambe Mandbuddhi Mahila Samaj Seva Trust, Bayad