Hon’ble PM visits Gujarat’s Vidya Samiksha Kendra in Gandhinagar