3rd August – Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, Dahod