CM inaugurates Vanijya Mahavidyalay Bhavan at Vapi

CM inaugurates Vanijya Mahavidyalay Bhavan at Vapi