4.25 લાખ પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને 67 વિશેષ ટ્રેનમાં વતન રવાના કરાયા