ફૂટપાથ-રોડ પર ધંધો કરતા ફેરિયાને 10 હજારની આત્મનિર્ભર લોન અપાશે