દુકાનો-લારીગલ્લા, રેસ્ટોરન્ટ કર્મીઓ સહિતના ધંધાર્થીઓએ વેક્સિન લેવી ફરજીયાત