હિંમતનગરના કાંકણોલમાં મન કી બાત કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ હાજર રહ્યા