ગાંધીનગરમાં ઇન્ટરનેશનલ પીડિયાટ્રિક્સ એસોશિયેશનના અધિવેશનને ખુલ્લું મુકતાં CM