મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આજથી બે દિવસ વારાણસીના પ્રવાસે