ધ્રાંગધ્રા ખાતે દાદા ભગવાન ત્રિમંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવાયો