જામનગરમાં 352 કરોડના ખર્ચે 553 કામોનું ઈ-લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત