ધોલેરામાં પ્રથમ ખાનગી એરક્રાફ્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી