ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાની ’75 યર્સ ઓફ ફ્રેન્ડશીપ ક્રિકેટ’ ની ભવ્ય ઉજવણી