ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે જસ્ટિસ અરવિંદ કુમારે શપથ ગ્રહણ કરી ચાર્જ સાંભળ્યો