વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન મોદી ટ્રમ્પના હસ્તે