રાજ્યભરના લોકોએ વેક્સિનેશન કરાવી લેવું આવશ્યક: CMની અપીલ