યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં કચ્છના હડપ્પન સંસ્કૃતિના પ્રાચીનતમ નગર ધોળાવીરાને સ્થાન