દેશની પ્રથમ લિથિયમ આયન સેલ મેન્યુફેક્ચર ફેક્ટરી ગુજરાતમાં સ્થપાશે