પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું વર્ચુઅલ લોકાર્પણ