હજીરામાં આર્સેલર નિપ્પોન સ્ટીલ પ્લાન્ટના વિસ્તરણનું વર્ચુઅલ ખાતમુહૂર્ત