‘ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ ફિઝિયોથેરાપી’ની 60મી નેશનલ કોન્ફરન્સ-2023