મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મકરસંક્રાંતિ ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી