વિજયાદશમી નિમિત્તે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ શાસ્ત્ર પૂજન કર્યું