સુરત ખાતે કિરણ મેડિકલ કોલેજના શિલાન્યાસ સમારોહમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ હાજરી આપી