Guj CM Shri Vijaybhai Rupani honours ninety-plus senior citizens at Ahmedabad