Gujarat Chief Minister inaugurates 1st Rashtriya Adivasi Kala Mahotsav-2019 at Dahod