ફોટો ગેલેરી

Guj CM Shri Vijaybhai Rupani Inaugurated Dhanvantari Gaumata Hospital at Tetoda, Banaskantha