રાજ્યમાં વ્યાપક વરસાદની પરિસ્થિતિની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરતા મુખ્યમંત્રીશ્રી

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં પાછલા બે દિવસમાં થયેલા વ્યાપક વરસાદની પરિસ્થિતિની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજીને કરી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઈ પટેલ, શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી એ આ સમીક્ષા બેઠકમાં ભાગ લઇ વરસાદી સ્થિતિની તલસ્પર્શી સમીક્ષા કરી હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના જળાશયોમાં આ વરસાદને પરિણામે જે નવા જળનો આવરો થયો છે તેની વિગતો મેળવી […]