ઉનાના ગરાળ ગામના અસરગ્રસ્તો સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સંવેદનાપૂર્ણ સંવાદ

-: મુખ્યમંત્રીશ્રી :- તાઉ–તે વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત દરિયાઇ પટ્ટીના તાલુકાઓને યુદ્ધના ધોરણે ફરી બેઠા કરીશું ખેતી–બાગાયત પાકોને થયેલા નુકશાનનો તત્કાલ સર્વે કરી ખેડૂતોને સહાય મદદ કરાશે વીજ પુરવઠો–પાણી પુરવઠો ત્વરાએ પૂર્વવત કરવા તાકિદ મકાનોને થયેલા નુકશાનનો સર્વે કરી જેમના મકાનોને નુકશાન થયું છે તે તમામને નિયમાનુસાર મદદ–સહાય માટે જિલ્લાતંત્રને માર્ગદર્શન આપતા મુખ્યમંત્રીશ્રી રિસ્ટોરેશન કામગીરીમાં જરૂરિયાત મુજબ […]

State Government gives principle approval to provide land for ultra mega power plant of 4000 mw at Chikhali Kob village of Una

On behalf of the state government, Gujarat Chief Minister Shri Vijay Rupani today gave principle approval to provide land for establishment of second ultra mega power plant of 4000 mega watt in Chikhali Kob village situated in Una taluka of Gir-Somnath district. As a result, possibility of huge employment opportunities in the remotest area of […]

ગુપ્તપ્રયાગ તીર્થધામ ખાતે શ્રીમદ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહેતા મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી: રાજસત્તા પર ધર્મસત્તાનો પ્રભાવ આવશ્યક ધર્મને ઉવેખીને કોઇ કાર્ય શક્ય નથી ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત શાસન વ્યવસ્થા એ અમારી પ્રાથમિક્તા છે ઉના-દેલવાડા પાસે ગુપ્તપ્રયાગની પાવનભૂમિ પર શ્રીમદ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞમાં ખાસ ઉપસ્થિત મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે, ધર્મ એટલે કોઇ સંપ્રદાયની વાત નથી. ધર્મ એટલે નીતી અને સત્યનાં પથ પર ચાલવું અને આ સરકાર સમૃદ્રસ્ટીથી સંતોનાં […]